Arvika Stadsmusikkår är en amatörblåsorkester med omkring 35 aktiva medlemmar i varierande åldrar. Orkestern har anor sen tjugotalet, men bildades i sin nuvarande form 1982. Ledare under de första 14 åren var musikskolans dåvarande rektor Bertil Krantz. Dirigent för orkestern har därefter varit Mats Lindahl, som sedan 1988 är brasslärare på musikskolan.